01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.11.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 14 645 млн грн.

ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ "КЛІЄНТ КАЗНАЧЕЙСТВА - КАЗНАЧЕЙСТВО"

24 жовтня 2018

Державна Казначейська служба повідомляє, про внесення до змін програмного забезпечення системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство». Поновлення вводиться в дію з 25 жовтня 2018 року. Перелік основних змін:

 

1.

Додана можливість проведення за допомогою СДО довідок про зміни до розпису планів асигнувань, що формуються фінансовими органами та містять планові показники головних розпорядників (файли RZV).

2.

Реалізовано можливість прикріплення сканованих копій підтвердних документів до розподілів відкритих асигнувань та розпоряджень на виділення асигнувань МБ.

3.

Модифіковано процедуру друку платіжних доручень через СДО: відображено штамп "ОПЛАЧЕНО" та QR-код з даними по проведеному документу.

4.

У модулі АРМ "СДО введення документів" реалізована можливість вилучення незавізованих або наполовину завізованих документів.

5.

Змінено назви полів для ручного вводу документів в модулі “СДО Введення документів”.

6.

Реалізована можливість проведення документів через СДО установам, які мають два підписи ЕЦП (керівник, печатка), відповідно картки зі зразками підписів.

7.

Реалізована можливість бюджетні та бюджетні фінансові зобовязання візувати виконавцем та головним бухгалтером згідно Порядку (затверджений наказом МФУ від 02.03.2012 №309).